Математика - це наука про числа, геометричні фігури та інші поняття, придатні для математичного моделювання

Алгебра  — розділ математики, що вивчає математичні операції і відношення, та утворення, що базуються на них: многочлени, алгебраїчні рівняння, алгебраїчні структури. Математи́чний ана́ліз — фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих.

Стереометрія —(від грец. «стереос» — тілесний, «метрео» — вимірюю) — це розділ геометрії, в якому вивчаються фігури в просторі, а також властивості просторових фігур. Основними фігурами в просторі є точкапряма та площина.

В стереометрії з'являється новий вид взаємного положення прямих: мимобіжні прямі. Це одне з небагатьох значних відмінностей стереометрії від планіметрії, оскільки в багатьох випадках задачі зі стереометрії вирішуються шляхом розгляду різних площин, в яких виконуються планіметричні закони.


Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю вчителя та ліцеїста на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.


Як це працює в ліцеї?

Шановні ліцеїсти! Якщо Ви пропустили урок з математики, то Вам сюди. Тут, на сторінках дистанційного навчання з математики, Ви знайдете тему уроку, пояснення нового матеріалу, зможете подивитися застосування, а також пройти тест для перевірки знань. Результат тесту (скриншот) надсилайте на адресу: allausova0709@gmail.com


Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей


В основу побудови змісту та організації курсу з математики покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності, які сприятимуть здатності учня застосовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях, нести відповідальність за свої дії, брати повноцінну участь в житті суспільства.