Літерату́ра (від лат. litterae — буква, літера), іноді книжництво, письменство — сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства.Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.