Історія допомагає нашим ліцеїстам ідентифікувати себе як громадян України, освідомлювати складність зв`язку сьогодення з минулим, сприймати культурне розмаїття суспільств, підготуватися до життя в сучасному світі.

Історія допомагає формувати у дітей та молоді національні світоглядні позиції, ідеї, погляди і переконання на основі цінностей вітчизняної та світової культури. Всебічно розвиває гармонійність і цілісність особистості, розвиває її здібності та обдарованість, виховує громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.

Історія виховує свідомих громадян, патріотів; допомагає набути молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формує у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної вдосконалості, моральної, художньо-естетичної культури; залучає ліцеїстів до глибинних пластів національної культури і духовності.

Історія - один із найважливіших суспільтвознавчих освітніх предметів, який сприяє формування  громадянської компетентності.  Історія наводить приклади з минулого, що забезпечують контекст для розуміння учнями питань громадянської освіти сьогодні.